✨សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ វន្តសាលា OneSala នឹងនាំមកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានូវ សិក្ខាសាលា តាមរយៈប្រព័ន្ធ Online (Webinar)

Aug 23, 2021 | 15:51 203 views

General Knowledge

 ជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយស លោក លី វណ្ឌី

ដែលលោកនឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ : ការចាប់ផ្តើម និងអភិវឌ្ឍខ្លួនក្នុងអាជីព Cyber Security

[ចុះឈ្មោះចូលរួមឥឡូវនេះដោយឥតគិត]

ផតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះ  ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ 

សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះ សូមទាក់ទងមកកាន់ OneSala Telegram Channel តាមLink: OneSala

 សមទាញយក OneSala App តាមLink: OneSala


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់លេខ៖ 099 211 666 / 099 211 667

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information