សិក្ខាសាលា ONLINE (Webinar) ស្ដីអំពី ការថតរូបបែបអាជីព

Aug 04, 2022 | 11:17 1 views

General Knowledge

វិទ្យាស្ថានអ៊ីនស្ទីង៌្ហបានបង្កើតនូវសិក្ខាសាលាអនឡាញមួយ ស្ដីអំពី ការថតរូបបែបអាជីព  ដែលជាមុខវិជ្ជាដែលកំពុងពេញនិយមនិងមានទីផ្សារការងារច្រើនទៀតផង។ ដោយហេតុនេះទើបវិទ្យាស្ថានអ៊ីនស្ទីង៌្ហចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងធ្វើការបង្កើតអោយមានសិក្ខាសាលានេះឡើង។ ឱកាសល្អសម្រាប់លោកអ្នក ជាពិសេសសិក្សានុសិស្សដែលកំពុងរៀនជំនាញខាងផ្នែកថតរូប ឌីហ្សាញ និងកាត់តវីឌីអូផ្សេងៗ

 - សិក្ខាសាលានេះមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី06 ខែ08 ឆ្នាំ2022 វេលាម៉ោង  9:00ព្រឹក ដល់ 11:30ព្រឹក

 -ចូលរួមដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃដោយគ្រាន់តែធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមនេះ: Facebook

-Telegram Channel:  https://t.me/instinct_education

-សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកកាន់ផេកផ្ទាល់ ឬលេខ៖ 023 6556168/ 076 6888838 ឬ chat មកកាន់ Telegram ខាងក្រោម: https://t.me/instinct_edu

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information

Your Advertisement Here

Contact us for

more information


© Copyright . 2021, OneSala Co., Ltd.